MUZEJNÍ NOC 2011

14. května 19.00 - 23.30 hodin

Komponovaný program k zahájení výstavy "Svět mužů". Slavností osvětlení portálu, časové prohlídky kostela, volný vstup do muzea, drobný prodej.

Brněnská muzejní noc 2011

V sobotu 14. května se v Podhoráckém muzeu opět konala Muzejní noc. Už pošesté se otevřely dveře muzea široké veřejnosti v netradičním čase od 18.30 do 23.30 hodin, probíhal doprovodný kulturní program na pódiu vedle budovy a nádherně nasvíceným portálem procházeli návštěvníci ke komentovaným prohlídkám interiéru původního klášterního kostela. I letos bylo zaměření celého programu spojeno s hlavní muzejní výstavou sezóny, která je věnována tentokrát mužům. Ta začala ve stejný den pod názvem „Svět mužů“ a za cíl si klade představit tuto polovinu lidstva v pro ni typických společenských rolích, vlastnostech, postojích a zálibách. Na hlavním pódiu se postupně představili herci souboru „Vichr z hor“ z Lomnice s dramatickou scénkou „Na koho to slovo padne“, taneční trio „Prokyfil“ s ukázkou irských tanců a členové cimbálové muziky Donava a pěveckého sboru Zvonica zahráli a zazpívali známé lidové písně. Další části programu naplnili vojáci Klubu vojenské historie Rex s ukázkami výstroje a výzbroje z napoleonského období, na svých úžasných strojích projelo areálem deset motocyklových veteránů a mistr řezbář Radek Buncko z Rajhradic předvedl své umění i praktické ukázky z tvorby. Nechyběly ani prodejní stánky s oblíbenými mužskými nápoji a pochutinami, „apatyka pro muže“ z prodejny zdravé výživy a klasické občerstvení. V muzejní budově byly volně přístupné stálé expozice, čerstvě otevřená nová výstava „Svět mužů“ a v muzejní galerii minisalon historických motocyklů. Kulturní program se opakoval ve třech blocích v 19.00, 20.30 a ve 22.00 hodin za stálého zájmu návštěvníků, kterých přišlo opravdu hodně. S pomocí krásného počasí a pěti autobusů z Brna jich bylo 1 770.

   
   
   
   

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf