Sborník Okresního muzea Brno - venkov 1999

Z obsahu:
Sedmdesát let Podhoráckého muzea * Historie mineralogické sbírky v Podhoráckém muzeu * Z historie dolování na Květnici * Životnost lidových zvyků a současnost * Z historie pěstování chřestu v Ivančicích * Archeologie hudby * Slovutný pane architekte, neopouštějte nás! (Z počátků památníku Mohyla míru) * Alois Kalvoda, Barbora Markéta Eliášová - dva pozůstalostní fondy ve sbírkách Muzea ve Šlapanicích, dvě téměř zapomenuté osobnosti české kultury * Tanátování - nejjednodušší metoda ochrany železných kovů v muzejní praxi * Z výstav nedávných i přítomných * Obytný interiér z přelomu 19. a 20. století, nová stálá expozice v Podhoráckém muzeu * Proměny stálé expozice na Mohyle míru * Tradice vzpomínkových akcí k výročí Slavkovské bitvy * První biografie Aloise Kalvody * Plastiky Rudolfa Březy, základ stálé muzejní expozice v Podolí * Brožura Klášter Porta coeli a Podhorácké muzeum * Dvě publikace ke Slavkovské bitvě: Stará pošta a Slavkovská bitva, Napoleonovy Slavkovské proklamace * Darney, 30. červen 1918 - 1998 (80 let od uznání československých legií ve Francii.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf