Sborník Muzea Brněnska 2007

Z obsahu:
Miroslav Vaněk: Úzkorozchodné dráhy * Zuzana Lotreková: Vegetace okolí Ivančic (2.část) * Aleš Gottvald: Znovuobjevený Georg Placzek * Josef Kopecký: Misionář Páter Josef Zeman * Jaroslav Kotulán: Lékař je a musí být přítelem humanity * Lucie Mandáková: Historie a současnost národopisného souboru Vrčka ze Šlapanic * Lucie Mandáková: Šlapanické tradice a zvyky v podání Vrčky * Petra Křivová: Sbírka map a atlasů v Knihovně Benediktinského opatství v Rajhradě * Jindra Pavelková: Alexius Habrich, nejen knihovník * Kateřina Vávrová: Manifest českých spisovatelů * Josef Šaur: Role štěpení a periferiality v Lužickosrbských dějinách * Radek Čermák: Pokus o charakterizaci Lužickosrbského literárního tělesa * Viktor Velek: Hudba Lužických Srbů a její představitelé * Josef Šindar:Towarstwo Cyrila a Metoda * Viktor Velek: Moravsko-Lužická vzájemnost - neznámá kapitola Česko-Lužickosrbských vztahů * Věra Frolcová: Příspěvek Zdenky Jelínkové ke studiu lužickosrbského svatebního tance Njewescinska reja (též Kwasna reja) * Miroslav Válka: Ke kontaktům Ústavu evropské etnologie Masarykovy university v Brně s Lužickými Srby a jejich kulturou * Irena Ochrymčuková: Porta coeli a Lužičtí Srbové * Josef Večeřa: Památník Mohyla míru - i místem k vzdělávání * Josef Večeřa: Soutěž "Známé i neznámé slavkovské příběhy" * Josef Zacpal: Zemřel Jiří Šmarda.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf