Psali Dějiny Moravy

Katalog stejnojmenné výstavy přináší medailony na výstavě představených významných či zajímavých osobností moravského dějepisectví. Zájemce zde nalezne informace o čtyřech autorech z období, kdy bývalo ještě zcela obvyklé bez hlubšího zhodnocení pouze opisovat staré kroniky. Těmi jsou olomoucký biskup Jan Dubravius, Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Tomáš Pešina z Čechorodu a Jan Jiří Ignác Středovský. Další tři osobnosti z řad členů benediktinského kláštera v Rajhradě – Bonaventura Pitr, Alexius Habrich a Řehoř Volný – již představují počátky prvních pokusů o uplatnění moderních metod historické práce. Poslední a zároveň největší skupinu tvoří oficiální moravští archiváři a historiografové – Antonín Boček, Josef Chytil, Vincenc Brandl, Bertold Bretholz a Beda Dudík.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf