Sborník Muzea Brněnska 2009

Z obsahu:
Dušan Uhlíř: Několik úvah nad starší moravskou historiografií * Andrea Vítová: Nahlédnutí do poetiky moravských pamětí 18. století * Dušan Uhlíř: Rakouský historik Joseph von Hormayr a jeho vliv na moravské dějepisectví 19. století * Bohumír Smutný: Moravská šlechta jako podporovatel historiografie Moravy * Tomáš Černušák: Moravská klášterní a řádová historiografie * Jindra Pavelková:Život a dílo Josefa Bonaventury Pitra * Richard Mahel: Rajhradský benediktin František Beda Dudík (1815-1890) v kontextu českého a moravského dějepisectví 19. a 20. století * Karel Mlateček: Několik poznámek k dílu Augustina Neumanna * Helena Krmíčková: Historik kalicha Jan Sedlák * Jaroslav Hrdlička: Setkávání historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala s moravkou historiografií * Ivan Štarha: Přínos zemských archivářů moravské historiografii * Jaromír Kubíček: Moravský historiograf Vincenc Brandl * Naďa Štachová: Vincenc Brandl jako editor Rožmberské knihy * Pavel Fric: Tomáš Kalina (1874-1956) * Milan Řepa: Německá historiografie na Moravě v „dlouhém“ 19. století a kolektivní identity moravských Němců * Karel Maráz: Regionální dějiny Pohořelic v dílech Johanna Edera, dr. Josepha Pfanna a Františka Noska * Vojen Drlík: Wilhelm Schramm – dějiny pro Brňáky * Jaroslav Vaculík: Historik česko-polských vztahů Zdeněk Hájek * Milada Písková: Vincenc Prasek a jeho místo v moravské historiografii * Michaela Škvírová: PhDr. Věra Bednářová – historička moravského ženského hnutí * Tomáš Krejčík: Dějiny numismatiky na Moravě * Tomáš Krejčík: Dějiny heraldiky a genealogie na Moravě * Jan T. Štefan: Moravští historici – numismatici a jejich portréty od dob nejstarších do napoleonských válek * Dan Gawrecki: Moravská historiografie 19. a 20. století a výzkum Slezska*

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma Cesta do světa; 48 stran, 34 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf