19.05.2012 - 19.05.2012 | Podhorácké muzeum

Muzejní noc 2012

Ohlédnutí za muzejní noci v Podhoráckém muzeu.

Ústředním bodem komponovaného programu 7. ročníku Muzejní noci v Podhoráckém muzeu byla k tomuto termínu otevřená hlavní výstava letošní sezóny „Ta jeho milá modré oči má …“, která až do 23. září představuje sváteční kroje svobodných párů z velké části Moravy a Slezska z období 20. a 30. let 20. století. Komentované prohlídky výstavou byly připraveny na každou celou hodinu v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 a ve 23.00 hodin. Po jejich skončení vždy zahrálo Hudební trio zpracování lidových písní v neotřelém aranžmá a členové folkloristických souborů zazpívali písně z různých regionů Moravy. Návštěvníci si také mohli prohlédnout stálé expozice muzea, probíhající výstavu výtvarných a rukodělných prací odsouzených z Věznice Kuřim „Tvorba za mřížemi“ a ukázky různých technik řemeslné výroby, konkrétně to bylo vyšívání, paličkování a výroba ze šustí a slámy. Jako už tradičně nechyběly časové prohlídky farního, původně klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. V pozdních večerních hodinách byl opět osvětlen nádherný portál západního průčelí kostela. V interiéru mělo svoji premiéru nové osvětlení vitrín s mineralogickými exponáty na muzejní chodbě a v expozici Minerály Tišnovska. Muzejní noc v Podhoráckém muzeu zaujala 1 300 spokojených návštěvníků.

Muzejní noc v Památníku Mohyla míru 19. 5. 2012

Muzejní noc v Památníku písemnictví na Moravě 19. 5. 2012

created by: Trinet a.s., design Václav Houf