2013

17. února - 1. dubna
Milan Magni – práce ze Svatoslavi 2010 - 2012
Výstava maleb a sítotisků umělce z let 2010 – 2012 inspirovaných krajinou kolem Svatoslavi.
Další z řady výstav přibližujících tvorbu současných výtvarníků žijících ve sběrném regionu Podhoráckého muzea.

3. března - 28. dubna
Jaro
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ v Tišnově.Tradiční výstava ve spolupráci muzea a základní umělecké školy je tentokrát zaměřena k jarním svátkům.

24. března
Kytičkové odpoledne 
Na Květnou neděli 24. března 2013 od 14:00 hodin se koná KYTIČKOVÉ ODPOLEDNE, kdy jarní motivy budou využity v rukodělných technikách, obrázcích a pečivu. Hrami a soutěžemi pro děti je tak doplněna výstava JARO.Výtvarné práce žáků ZUŠ Tišnov. 

28. dubna - 3. listopadu
Klášter Porta coeli pověstmi opředen
Výstava u příležitosti 780. výročí první písemné zmínky představuje dějinné události kláštera formou prostorové instalace, inspirované dochovanými pověstmi. 

18. května
Muzejní noc 2013
Muzejní noc bude věnována hlavní výstavě sezóny „Klášter Porta coeli pověstmi opředen“, připravované k 780. Výročí první písemné zmínky o tomto církevním objektu. Současně budou probíhat komentované prohlídky v tento den zahájené výstavy „Porcelánové panenky“ v podání majitelky vystavené sbírky paní D. Jurčíkové. 

18. května - 29. září
Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové 
Výstava autorských porcelánových panenek výtvarnice, designérky a restaurátorky Dagmar Jurčíkové.

21. června
Hledání klášterního pokladu
Program pro děti k výstavě Klášter Porta coeli pověstmi opředen.

2. července - 29. září
Liturgická roucha
Doprovodná instalace k hlavní výstavě Klášter Porta coeli pověstmi opředen. 

22. září
Setkání s výtvarnicí Dagmar Jurčíkovou
Doprovodný program k výstavě Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové. 

20. října - 1. prosince
Genocida Romů za 2. světové války
Panelová výstava převzatá z Muzea romské kultury v Brně. 

24. listopadu - 13. ledna 2014
Betlémy
Zpracování Betlémského příběhu ve spolupráci se školami z Tišnovska.

8. prosince
Povídání mezi památkami 
Příběhy předmětů a jejich zařazení do muzejních sbírek.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf