Sborník Muzea Brněnska 2015

Z obsahu:

Irena Ochrymčuková: I. světová válka v osobních příbězích lidí * Josef Kopecký: První oběť II. světové války ve Šlapanicích * Josef Zacpal: Oděvní součásti partyzánů ve sbírkách Podhoráckého muzea * Petr Kopečný: Šerkovice – únor 1945 * Simona Pracná: Živá muzea aneb Muzea jako veřejný prostor k životu * Klára Sovová: Putování za minulostí Šlapanic * Petra Svobodová: Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů * Jiří Čalkovský: Prapor Spolku vojenských vysloužilců obce Podolské * Monika Hadová: „Ve jménu zákona“ * Luboš Kudlička: Vývoj kriminalistické techniky v českých zemích * Miroslav Spurný: Četnické pátrací stanice v kontextu rozvoje a organizační struktury československého četnictva * Michal Dlouhý: Od myšlenky k četnickým dětem * Miroslav Jireček: Památník Mohyla míru v roce 210. výročí bitvy u Slavkova * Libor Kalina: K desetiletí literárního muzea – Památník písemnictví na Moravě * Sympozium Literát versus redaktor: Barbora Svobodová:  „Monstrskandál“: aféra Kohout – Trefulka * Martin Stöhr: Poznámky k proměnám Hosta po roce 1989 a k roli autora jako profesionálního redaktora * Jiří Poláček: Host do domu a revue ROK * Diskuse * Josef Zacpal: Karel Krejčí (1929 – 2015).

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let „Skrytá paměť Moravy“, téma „Všude dobře…“; 48 stran, 26 fotografií.            

Cena 236,- Kč + poštovné

created by: Trinet a.s., design Václav Houf