Sborník Muzea Brněnska 2017

Z obsahu: 

STUDIE - Lukešová, Veronika: Alexander Neumann, architekt Fuhrmannovy, později Löw-Beerovy vily v Brně;  Zouharová Dyková, Sylvie: Automobily brněnských továrníků: Löw-Beer, Stiassni, Tugendhat; Sedláčková, Hana: K osudům knížecího lesníka: Jan Fibich; John, František: Brněnské zvony rodu Haubiců; Hanák, Jaromír: Brno napoleonské; Svoboda, Petr: Věže nad Brnem; Fadingerová, Hana: „I nezbývá mi než jít do zahrad milovat stromy a trávu“ – malířská tvorba Zdenky Ranné (1919–1990); Sovová, Klára: Smutný osud sbírky archeologa Františka Matějky.

Materiály - Zacpal Josef: Spisovatel Josef Uher v Podhoráckém muzeu; Hofírková, Eva, Šudomová, Miroslava: Ex libris ve sbírkovém fondu Památníku písemnictví na Moravě; Čalkovský, Jiří: Francouzská invaze v roce 1809 a polní ležení v Podolí v dobových dokumentech; Mikulášková, Monika: Výhledy muzejní edukace v Muzeu Brněnska.

Zprávy - Polívková, Hana: Knihy doby Karla IV.;  Zacpal, Josef: Jubilejní rok císaře Karla IV. v Podhoráckém muzeu; Svobodová, Petra: Brněnské vilové kvarteto; Vácha, Zdeněk: Odborně metodický den Národního památkového ústavu a Muzea Brněnska na Mohyle míru; Jireček, Miroslav: Výtvarná soutěž a výstava Památník Mohyla míru a bitva tří císařů očima žáků a studentů.

recenze - David, Jiří: Barokní nástěnná malba v českých zemích: Benediktini, sv. I. a II.; Hanák, Jaromír: Brno moderní

Zvláštní příloha: Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mládež ve věku 12–19let, XI. ročník, 2016/2017, téma: Kořeny

created by: Trinet a.s., design Václav Houf