Sborník Muzea Brněnska 2019

Z obsahu:

STUDIE
David, Jiří: Jan Jáchym Hackel – sekretář moravského královského tribunálu, jeho "cursus honorum" a majetkové poměry; Stanovský, Jaroslav: Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století; Osolsobě, Jana, Filip Aleš: Radnice a další stavby architekta Vladimíra Fischera v Tišnově. Spolupráce s malířem Janem Koehlerem; Černá, Jana: Městský národní výbor v Brně a jeho vliv na budování socialistického školství.

MATERIÁLY
Pavelková, Jindra: Rukopisná sbírka rajhradského kláštera – Historia scholastica v rajhradské klášterní knihovně; Sovová, Klára: Renesanční kachle s figurální výzdobou z Ivančic; Kafka, Luboš: Podmalby na skle ve sbírkách poboček Muzea Brněnska; Sedláčková, Hana: K historii bezpečnostních sborů: Četnická stanice ve Šlapanicích pod vedením Aloise Ježka (1918–1935); Němečková, Marta: Fond Alfons Mucha v Muzeu v Ivančicích.

ZPRÁVY
Zacpal, Josef: Projekt první světová válka 1914–1918 a Tišnovsko; Svobodová, Petra: Procházky po Černých Polích.

RECENZE
Rašticová, Blanka: Katalog Muzea Brněnska – výběr kurátorů; Svoboda, Petr: Komentované prohlídky technického zázemí Vily Löw-Beer v Brně; Krutílková, Hana: Výstava Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen; Šudomová, Miroslava: Knihovny benediktinských klášterů. Broumov a Rajhrad – katalog k výstavě.

Zvláštní příloha: 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY, literární soutěž pro mládež ve věku 12–19 let, XIII. ročník, 2018/2019, téma: Vodá má, voda má...

created by: Trinet a.s., design Václav Houf