Sborník Muzea Brněnska 2020

Obsah:

STUDIE
Fadingerová, Hana: "A pak to všechno s čístým srdcem na bílý papír nakreslil." Malíř Petr Skácel - nové poznámky k životopisu a tvorbě
Procházková, Andrea: "I jest čas psát paměti..." Literární odkaz Emila Skácela
Sedláčková, Hana: Volný čas a sport v 19. století: šlapanické spolkové výlety do přírody
Černá, Jana: Seznámení s (ne)známou sochou Cvičenka ze zahrady Vily Löw-Beer v Brně
Mikulášková, Monika: Objektové učení mezi muzeálií a dramatickou výchovou. Využití metod tvořivé dramatiky v muzeu (na příkladu Muzea Brněnska)

MATERIÁLY
Hons, David: Pravěké a středověké osídlení na katastrech obcí Šlapanice a Bedřichovice
Bělohoubek, Petr: Nový poznatek k osobnosti Aloise Slováka?
Gregorová, Lucie: Pozůstalost Josefa Fanty k Památníku Mohyla míru
Wenzel, Michael a Buček, Ondřej: Slovo k důstojnickému kordu ve sbírce Památníku Mohyla míru a příběhu jeho nositele
Kalina, Libor: Ke knižní prvotině Jana Skácela

ZPRÁVY
Černá, Jana: Orální výzkum ve Vile Löw-Beer v Brně aneb jak historie může spojovat
Walterová, Denisa a Mikulášková, Monika: Spolupráce Muzea ve Šlapanicích a Městské knihovny Šlapanice
Němečková, Marta, Zacpal, Josef a Krajíčková, Martina: Oslavy výročí vzniku nejstarších poboček Muzea Brněnska

RECENZE
Šudomová, Miroslava: Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem - katalog k výstavě
Mikulášková, Monika: Labyrint informací a ráj tisku: virtuální výstava Národního muzea

 

Sborník v elektronické podobě je zdarma ke stažení na tomto webu: www.sbornikmb.cz

created by: Trinet a.s., design Václav Houf