Sborník Muzea Brněnska 2010

Z obsahu:
Josef Zacpal: Jubilejní rok Podhoráckého muzea * Jitka Matuszková: Šerkovice č. p. 47, okres Brno – venkov * Jarmila Pechová: Tvorba a prezentace sbírek pracovního nářadí v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea * Irena Ochrymčuková: Cesta předmětu do muzejních sbírek * Josef Zacpal: Tři fotografické přírůstky do sbírek Podhoráckého muzea * Jindra Pavelková: Cesta knihy od uživatele do muzejních depozitářů * Miroslava Menšíková: Jak (také) přicházejí do muzea sbírkové předměty * Kateřina Svobodová: Nečekaný zisk ivančického sbírkového fondu – Moravská svatba  * Josef Večeřa: Sbírkový předmět jako prostředek vzdělávání aneb muzejní pedagogika * Josef Zacpal: Podhorácké muzeum 2005-2009 ve statistických údajích * Hana Fadingerová: Sbírka umění Podhoráckého muzea * Karel Krejčí: První kroky * Alena Houšťová: Rozvoj tišnovského muzea v 60. a 70. letech 20. století * Ilona Lázničková: Podhoráckému muzeu * Ludvík Belcredi: V Podhoráckém muzea před osmadvaceti lety * Ohlasy spolupráce * Jaroslav Hudec: Sbírkové předměty z období lidu popelnicových polí v katastru Tetčic ve starém sbírkovém fondu Muzea v Ivančicích  * Dušan Adam: Archivní mapa Wald Altbergen – Les ve starých horách na Ivančicku * Jaroslava Hoffmannová: Literární a hudební dílo Václava Novotného, ředitele Hlavní školy v Ivančicích v letech 1862-1873 * Ludvík Mucha: Cesta řadového ivančického vojáka frontami první světové války * Klára Sovová: Nález slovanské sekery – další lokalita z doby Hradištní ve Šlapanicích? * Martina Krajíčková: Alois Kalvoda a divadlo * Vojen Drlík: Brněnská divadelní léta Františka Kožíka * Petra Křivová: Sbírková knihovna Památníku písemnictví na Moravě * Romana Macháčková: První učebnice čtení v Památníku písemnictví na Moravě*
 

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Z rodinné kroniky“; 44 stran, 24 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf