2011

23. listopadu - 24. ledna 2011
Loutky, hračky a dřevěné mechanické objekty Antonína Maloně. Obrazy Johany Šidlové.
Interaktivní výstava brněnských výtvarníků s kořeny na Tišnovsku.

29. března - 25. dubna
Klášter jako inspirace
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Tišnově.

14. května - 18. září
Svět mužů
Výstava sezony představuje muže v jejich typických společenských rolích, vlastnostech, postojích a zálibách, zejména v první polovině 20. století.

14. května
Muzejní noc 2011
Program letošní muzejní noci v Podhoráckém muzeu bude souviset s probíhající výstavou „Svět mužů“ a v pestrém komponovaném programu představí muže jako válečníky, motoristy, řemeslníky, zpěváky, muzikanty a herce.

6. srpna
Když mužům chutná
Doprovodný program k výstavě "Svět mužů", zaměřený na ochutnávky delikatesních uzenin a rozmanitých nápojů.

5. září - 6. listopadu
Výtvarná soutěž Legenda o svaté Anežce České
V roce 2011 si připomínáme výročí 800 let od narození významné české světice a národní patronky, sv. Anežky České.

25. září
Život se Sluncem
Beseda s RNDr. Františkem Fárnikem, CSc.

2. října - 6. listopadu
Autogramy slavných
Ze sbírky tišnovské sběratelky Hany Taušové.

23. října
Můj život je sestava
Beseda a autogramiáda s vynikajícími sportovnímu gymnastkami Janou Šikulovou a Věrou Růžičkovou.

11. listopadu - 11. prosince
Svatořečení Anežky České ve fotografiích Františka Sysla
Výstava fotografií ze svatořečení Anežky České ve Vatikánu dne 12. 11. 1989.

11. prosince - 15. ledna 2012
Legenda o svaté Anežce České
Výstava představuje práce ze stejnojmenné výtvarné soutěže pro děti a mládež.

29. listopadu - 25. března 2012
Malíř Bohumír Matal a mlýn v Prudké
Výstava k 90. výročí narození malíře Bohumíra Matala představuje zejména jeho tvorbu z období života na mlýně v Prudké u Doubravníka a připomíná atmosféru mlýna jakožto místa přátelských setkávání význačných osobností kulturního života.

11. prosince - 12. února 2012
Jitka Páralová - obrazy, malba na hedvábí. Hana Krejsová - keramika, šperky. Erika Leksová - skleněné šperky.
Prezentace nejnovější tvorby tří výtvarnic z regionu, podbarvená atmosférou a motivy Vánoc. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf