AKTUÁLNĚ

Podhorácké muzeum se dlouhodobě věnuje spolupráci se školami od mateřských až po střední. Zde naleznete bližší informace o aktuálních edukačních programech. Dále nabízíme objednaným školním skupinám komentované prohlídky kláštera Porta coeli. Těšíme se na setkání v Podhoráckém muzeu. 

 

Oživlé minerály

edukační program pro I. stupeň ZŠ
k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)

V edukačním programu děti za pomoci stále expozice Podhoráckého muzea poznají minerály a horniny v souvislosti s jejich vlastním životem a osobními zkušenostmi. Čekat na ně bude práce ve dvojících i krátká prezentace získaných poznatků před spolužáky.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Komunikativní kompetence
Klíčová slova: nerost, hornina, minerál, průmysl

 

Skrytá tajemství mineralogie

edukační program pro II. stupeň ZŠ 
k expozici Mineralogie Tišnovska (celoročně)

Žáci se zábavnou formou seznámí s běžnými i vzácnějšími druhy minerálů. Aktivně si vyzkouší jejich rozeznávání a dozví se i o jejich využití v běžném životě.
Vzdělávací oblast: Přírodopis
Klíčová slova: minerály, neživá příroda, environment, mineralogie

 

ARCHIV


Čí babička a prababička?       
Vánoce ukradené válkou.    
BRÁNA NEBES
Ve skrytu šerosvitu     
Setkání nad Betlémským příběhem
Animační program pro žáky 2. stupně ZŠ a SŚ
Odborný vyúkový program vedený pracovníky Muzea romské kultury
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Výklad na výstavě s Milanem Magni
Výklad na výstavě s kurátorkou Martinou Švikovou
Animační program pro děti
František Štěpán (1912 - 1986)
PROJEKT KROJE
ŽIVOT ZA MŘÍŽEMI
LEGENDA O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ
PROJEKT MAPA

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf