Sborník Muzea Brněnska 2014

Z obsahu:

Irena Ochrymčuková: Interaktivní výstavy "Klášter Porta coeli pověstmi opředen" a "Betlémy v Podhoráckém muzeu" * Monika Hadová: Výroba replik středověké keramiky * Valentin Zbyňovský: Výstavy diel Alfonsa Muchu v Japonsku * Martina Krajíčková: Osmdesát let Muzea ve Šlapanicích * Martina Krajíčková: Okolnosti vzniku Kalvodova obrazu ve šlapanické sokolovně * Pavel Klimeš: Restaurování Kalvodova obrazu ve šlapanické sokolovně * Eliška Filipová: Fond výšivkových tiskátek ve Sbírce Muzea ve Šlapanicích * Jiří Čalkovský: Knihy Horenského práva obce Podolí * Stanislav Mrázek: Tělocvičný odbor "Orel" a Jednota Československého Orla v Podolí u Brna * Vojen Drlík: Alois Musil jako žurnalista a zahraničněpolitický komentátor * Jiří David: Ohlédnutí za projektem "Digitalizace dokumentů v Jihomoravském kraji * Monika Hadová: Napoleon v rouchu korunovačním * Petra Svobodová a Jaromír Hanák: Památková obnova Vily Löw-Beer a stálá expozice "Svět brněnské buržoasie mezi Löw-Beer a Tugendhat".

Zvláštní příloha: Literární soutěž pro mladé autory od 12 do 19 let "Skrytá paměť Moravy", téma „Okamžik štěstí“; 48 stran, 17 fotografií.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf